Adopteren

Natuurlijk is iedereen in de regio voor behoud van de Reeuwijkse plassen. De Stichting BLR zet zich in om haar eilanden en landjes qua onderhoud op peil te brengen en te houden. En daar is geld voor nodig.

Laat zien dat u de plassen een warm hart toedraagt, wordt lid en maak een bedrag over aan de Stichting BLR om uw steun aan een mooi plassengebied concreet te maken. Omdat de stichting een ANBI is, is uw gift aftrekbaar voor de belastingen.

En voor bedrijven en verenigingen heeft de Stichting BLR nog een andere mogelijkheid: adopteer een eiland! Als bedrijf of vereniging kunt u een eiland “adopteren”, waardoor het onderhoud van het eiland (of landje) gegarandeerd is gedurende de looptijd van de adoptie, die 5 of 10 jaar bedraagt. De hoogte van de onderhoudsbijdrage is afhankelijk van de jaarlijkse onderhoudskosten. Er zijn 3 categorieën van € 2.500, € 5.000 of € 10.000 per jaar.

Bij een adoptie wordt uw bedrijf in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met het eiland en wordt er eens per jaar gelegenheid geboden aan de medewerkers van het adoptiebedrijf om daadwerkelijk mee te werken aan het onderhoud van het adoptie- eiland in samenwerking met het onderhoudsbedrijf. Verder wordt kenbaar gemaakt welk bedrijf welk eiland heeft geadopteerd.

  • Links

  • Logo van Gemeente Bodegraven Reeuwijk
  • Logo van Hoogheemraadschap van Rijnland
  • Stichting Veen
  • LOP/Reaktgroep
  • Overlegorgaan Toekomst Reeuwijkse Plassen