Stichting BLR

  1. Dit is de website van Stichting Beheer Landschapselementen Reeuwijkse Plassengebied (BLR). De stichting is in 2010 opgericht om een deel van de eilanden en andere landjes in het plassengebied van de voormalige gemeente Reeuwijk te onderhouden en te beheren met alle respect voor natuur en natuurwaarden. De Stichting BLR doet dus aan onderhoud en beheer en heeft een startsubsidie van de Gemeente Bodegraven Reeuwijk ontvangen en een meerjaren onderhoudsplan opgesteld.
  • Links

  • Logo van Gemeente Bodegraven Reeuwijk
  • Logo van Hoogheemraadschap van Rijnland
  • Stichting Veen
  • LOP/Reaktgroep
  • Overlegorgaan Toekomst Reeuwijkse Plassen